Workshop: Omgaan met veranderingen

Doelgroep

Medewerkers die gemakkelijker willen omgaan met veranderingen.

Toelichting

Veranderingen zijn er altijd, in je persoonlijk leven en in je werk. Veranderingen brengen veel te weeg, soms veel meer dan we zouden willen. De laatste jaren lijkt het ook alsof veranderingen steeds sneller komen. We voelen ons er soms door overvallen; het gaat maar door en we “moeten” al zoveel.Dit maakt dat we soms veranderingsmoe zijn. We willen even niet meer mee in al die veranderingen.Toch gaat alles gewoon door en onze omgeving verwacht dan ook dat we ons aanpassen en meegaan in de verandering.We hebben als individu vaak geen invloed op de verandering, maar wel hebben we invloed op de manier waarop we er mee omgaan.

Doelstelling

Medewerkers leren omgaan met veranderingen, d.w.z.

  • inzicht in diverse aspecten van veranderingsprocessen op individueel niveau en bewustwording van uw persoonlijke situatie en beleving;
  • inzicht in veranderingsprocessen binnen organisaties en wat dit betekent voor u als individuele medewerker;
  • handreiking om zelf anders met situaties om te gaan, waardoor het u minder negatieve energie kost.

Programma

  • Veranderingsprocessen binnen organisaties en vertaling naar uw eigen situatie
  • Veranderingsproces op individueel niveau en wat herkent u bij uzelf
  • Omgaan met angst en andere weerstanden/belemmeringen
  • Stress-kenmerken en wat kunt u eraan doen
  • Invloed van andere betrokkenen (collega’s, leiding, directie etc.)
  • Communicatie en regie in eigen hand nemen

Tijd en plaats

De workshop bestaat uit vier bijeenkomsten van 3  uur (overdag of avond), verspreid over 8 weken. Locatie in overleg met opdrachtgever.

Werkwijze

Tijdens de workshop wordt elke onderwerp kort toegelicht, waarna op een interactieve manier wordt gewerkt in de vorm van individuele opdrachten, in subgroepen en met de totale groep.

Aantal deelnemers is maximaal 8 personen.

Kosten

In overleg met de opdrachtgever kan specifiek maatwerk geleverd worden. Kosten op basis van offerte.