Waar sta ik voor ?

Mijn motto:

op maat, persoonlijk en resultaatgericht, waarbij de gecoachte het stuur in handen houdt of krijgt.

* Respect voor de eigenheid van ieder individu:

Mijn inspiratiebron is dat ieder mens zichzelf mag zijn en dat ieder mens het in zich heeft zich verder te ontplooien. Ik word gefascineerd door de verschillende wijzen waarop mensen met situaties omgaan én door het vermogen van mensen om te leren vanuit een nieuw perspectief hiernaar te kijken en te handelen.

* Integriteit:

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Rapportage aan de opdrachtgever vindt plaats in overleg met de gecoachte. Cliëntvragen die niet passen binnen mijn competentiegebied zal ik niet aannemen. Indien tijdens een traject duidelijk wordt, dat er sprake is van problematiek die niet tot mijn competenties behoort, zal ik doorverwijzen.

* Resultaatgerichtheid:

Resultaat kan pas gehaald worden, als het doel duidelijk is. Een traject begint dan ook met het verhelderen van de vraagstelling. Tussentijdse en eindevaluaties zorgen voor resultaatgericht werken.

* Een goede coach houdt nooit op met leren:

M.a.w. je leert niets van een coach die zelf is opgehouden te leren. Door aansluiting bij NOLOC, bijhouden van vakliteratuur en deelname aan workshops blijf ik mezelf ontwikkelen. Daarnaast neem ik deel aan intervisie.