Voor wie?

Organisaties die behoefte hebben aan professionele externe ondersteuning bij ontwikkelingsprocessen van medewerkers en organisatie, kunnen een beroep doen op de expertise die ik in een langdurige loopbaan als Manager Personeel & Organisatie en coach heb opgebouwd. Dit kan zijn in de vorm van advisering bij ontwikkeling c.q. ondersteuningbij de uitvoering of in de rol van sparring-partner.

1. Ondersteuning bij versterken teamprocessen.

Voorbeelden:

  • training verbetering van samenwerking
  • verbetering zelfsturend en oplossend vermogen medewerkers

2. Versterken van medewerkers

Voorbeelden:

  • Stresshantering
  • Omgaan met effecten van ouder worden
  • Bewustwording eigen verantwoordelijkheid loopbaan en balans opmaken

3. Als sparring-partner optreden voor managers

Voorbeelden:

  • manager wordt geconfronteerd met weerstand bij verandering
  • Klankborden om probleemsituatie scherp te krijgen, alsmede oplossing

Werkwijze

Elke opdracht wordt gezien als maatwerk. In de vorm van een plan van aanpak worden uit te voeren activiteiten, duur en gewenst eindresultaat vastgelegd.