Casus-beschrijving organisatie-ontwikkeling

Aanleiding

Binnen een afdeling stond de samenwerking onder druk, omdat er steeds meer irritaties ontstonden tussen mensen die niet werden besproken. De meeste medewerkers hadden moeite met het geven van feedback, voelden zich snel aangevallen en gingen in de verdediging. Het afdelingshoofd wilde met het team aan de slag en zocht ondersteuning. Het ging om 3 teams van 8 medewerkers.

Doelstelling

De onderlinge samenwerking is goed door een open communicatie, waarin medewerkers elkaar aanspreken op houding en gedrag. Medewerkers houden zich aan gedragsregels die door henzelf zijn opgesteld.

Opzet en duur

Drie dagdelen, waarvan het derde dagdeel na een half jaar. Onderwerpen:Wat is communicatie, voor- en nadelen van elkaar aanspreken, oefenen met feedback geven en ontvangen; gedragregels opstellen en hoe deze te borgen.Na een half jaar follow-up, waarin lastige situaties werden besproken en geoefend.

Resultaat

Evaluatie van afdelingshoofd:

  • De samenwerking en de sfeer binnen de teams zijn aanmerkelijk verbeterd.
  • Maria bewerkstelligde openheid en veiligheid in de teams.
  • Door haar vraagstelling laat zij de medewerkers nadenken over zichzelf en het eigen team.
  • De samenwerking tussen Maria en mij was prima. Wij vulden elkaar goed aan.
  • De evaluaties met Maria na de bijeenkomsten waren voor mij waardevol. Mijn eigen opstelling of rol in bepaalde situaties is mij duidelijk geworden.