Voor wie?

Doordat de organisatie waar jij werkt veranderd is en/of jijzelf veranderd bent, kan het gebeuren dat je werk niet meer bij je past. Je loopt tegen je grenzen aan of je hebt juist meer in je mars dan de functie kan bieden. Of je gezondheid of de combinatie met je thuis-situatie maken dat er onvoldoende balans is tussen jou en de werksituatie. Op den duur kan dit leiden tot motivatie- en/of functioneringsproblemen.

Wanneer?

1. Bij twijfels of de functie nog past.

> Balans opmaken en eventuele heroriëntatie

2. Bij vragen waar groeimogelijkheden liggen.

> Ontwikkelingsgericht loopbaanadvies

3. Bij arbeidsongeschiktheid.

> Reïntegratie-begeleiding

4. Bij reorganisatie of ontslag.

> Interne herplaatsing of outplacement

Werkwijze

  •  Intake: inventarisatie loopbaanvragen en wederzijdse kennismaking.
  •  Opstellen traject en offerte (maatwerk).
  •  Trajecten onder 1 en 2 bestaan gemiddeld uit 6 gesprekken.
  •  Trajecten onder 3 en 4 duren veel langer, afhankelijk van de individuele situatie.

Stijl van werken

In de analyse-fase wordt veel gewerkt met huiswerkopdrachten. Eventueel maken we gebruik van testen m.b.v. een computer of van een psychologisch onderzoek. In de oriëntatie-fase wordt je gestimuleerd actief de gewenste loopbaanrichting nader te onderzoeken. Bij reïntegratie en outplacement begeleid ik je in het solliciteren en netwerken. Centraal sta jij als mens met je loopbaanvraag.