Voor wie?

Coaching kan worden ingezet als je in je functioneren belemmeringen ervaart, met het oog op andere taken nieuwe vaardigheden wilt leren, onvoldoende inzicht in je eigen functioneren hebt of bijvoorbeeld na ziekte ondersteuning behoeft om te re-integreren in je werk.

Voorbeelden

- stress-hantering  

- moeizame samenwerking

- grote veranderingen in het werk

- prioriteiten stellen en beheer van tijd

- resultaat- of klantgericht werken 

- kritiek ontvangen en geven

- competentie-ontwikkeling

- stijl van leidinggeven

- reïntegratie na burnout 

- perfectionisme

Werkwijze

  • Vrijblijvende intake: wederzijdse kennismaking en doelstelling.
  • Offerte met daarin doelstelling, aantal gesprekken en evaluatie.
  • Traject bestaat gemiddeld uit 6 gesprekken van ca.1,5 uur.
  • Gesprekken zijn vertrouwelijk, informatie aan opdrachtgever in overleg.
  • Locatie: op rustige plek in de (buurt van de) organisatie of op mijn kantoor.

Stijl van werken

Tijdens het traject hanteer ik verschillende methodieken, zoals het stellen van gerichte vragen, aanreiken van theorie-modellen, feedback, thuiswerkopdrachten, diverse spelvormen en oefeningen. Het doel is steeds, dat jouw leervraag centraal staat en dat met respect resultaatgericht gewerkt wordt. Belangrijk hierbij is uiteraard dat jij naar jezelf wilt kijken en in beweging wilt komen. Hiertoe zal ik je stimuleren en uitdagen!