Casus-beschrijving coaching

Het verhaal van een gecoachte

Als leidinggevende merkte ik dat ik tegen mijn eigen tekortkomingen aan liep. Als gevolg van een samenvoeging van twee afdelingen werd "the span of control" steeds groter. Daar ik mij richtte op het behalen van resultaat, kwam de lat steeds hoger te liggen. In de praktijk bleek dat ik steeds meer het onderste uit de kan probeerde te halen en geforceerd veranderingsmanagement probeerde door te voeren. Er ontstond weerstand in het team, wat ik als een persoonlijke teleurstelling ging ervaren. Was het persoonlijk falen of legde ik de lat te hoog?

Mijn behoefte aan professionele ondersteuning en reflectie nam toe en dus zocht ik een coach. Mijn baas ondersteunde dit initiatief en zo kwam ik terecht bij Maria van Melis.

Maria heeft mij geleerd op de eerste plaats naar mezelf te kijken alvorens de organisatie met verschillende brillen te bekijken. Zij heeft handvatten aangereikt om mijn eigen situatie en ervaringen vanuit een helikopterview te bekijken. Door feedback van Maria en zelfreflectie kreeg ik steeds meer zicht op mijn gedrag en functioneren als leidinggevende. Ik geef toe dat het spiegeltje aan de wand niet altijd het mooiste in mij liet zien; de reflecties vertaalden zich in kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.

De confrontaties met mezelf hebben mij ook perspectief geboden. Bijvoorbeeld, weerstanden bij medewerkers horen nu eenmaal bij een verandering. In de ogen van een manager is een verandering al een feit: hij heeft het scenario al 1000 keer doorlopen. Hij wil eigenlijk niet meer luisteren naar zijn medewerkers, want de kogel is voor hem al door de kerk. Hij snapt ook niet dat de ander er zoveel moeite mee heeft, hij heeft het toch goed voor met die ander…

De daadwerkelijke veranderingen kwamen weliswaar uit mijzelf, maar werden gekatalyseerd door het werk van de coach.