Deze website wordt binnenkort vernieuwd.

VOOR ORGANISATIES

Voorkomen van verzuim

Verzuim kan ontstaan door stress, voortkomend uit werkdruk, functionerings-, samenwerkings-, of gezondheidsproblemen en privé-omstandigheden. Coaching helpt de medewerker deze stress beter te hanteren, zodat er geen verzuim ontstaat en de medewerker beter gaat functioneren. Zie coaching: voor wie?

Verzuim kan ontstaan doordat een medewerker niet (meer) kan voldoen aan de eisen van de functie; het loont de moeite om tijdig te bekijken of de functie echt niet meer past of dat de medewerker zich zo kan ontwikkelen dat hij beter gaat functioneren. Loopbaancoaching verschaft zelfinzicht en stimuleert eigen verantwoordelijkheid voor de loopbaan. Zie loopbaanadvies: voor wie?

Samenwerking verbeteren

Het aloude gezegde is nog steeds waar: een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Een goed team zorgt voor topprestaties! Waar de samenwerking niet soepel verloopt, is er werk aan de winkel en is er veel rendement te behalen. Zie organisatie-ontwikkeling

Ontwikkeling potentieel medewerkers

Uw bedrijf staat niet stil en dit vraagt ook aanpassing van de medewerkers. Nieuwe vaardigheden leren kan in een cursus of op de werkvloer, maar soms is dit niet voldoende of de juiste weg. Coaching is een zeer effectief instrument gebleken op het gebied van persoonlijke vaardigheden. Vaak heeft men onvoldoende inzicht in het eigen gedrag en wat het effect daarvan is op anderen. Door individueel maatwerk wordt ingezoomd op de persoonlijke werksituatie. Evaluaties met de leidinggevende zorgen voor de borging op de werkvloer. Zie coaching: voor wie?

VOOR PARTICULIEREN

Wie ben ik  -  wat kan ik  -  wat wil ik?

Dit zijn vragen die bij veel mensen leven. We zijn ons steeds meer bewust van de keuzemogelijkheden die er in het leven zijn. Werken is een belangrijk deel van ons leven. We willen dan ook een keuze maken die het beste bij ons past. Werk waarin jij je kwaliteiten kwijt kunt en je verder kunt ontwikkelen, geeft voldoening en dus energie. Werk waarin je steeds op je tenen moet lopen of waarin je uitgekeken bent op je functie, kost je veel energie en leidt op langere termijn tot ziekte of disfunctioneren en mogelijk ontslag. Zie loopbaanadvies: voor wie?

Belemmeringen in je functioneren

Als coach ondersteun ik je in het helder krijgen waardoor je functioneren belemmerd wordt en wat jij daar zelf aan kunt doen. Vervolgens coach ik je bij het experimenteren met nieuw gedrag, zodat je dit ook echt gaat doen. Coaching leidt tot meer zelfkennis en zelfvertrouwen. Mensen komen hierdoor meer in hun eigen kracht. Voor andere mogelijkheden van coaching: zie coaching: voor wie?